Maskiner för kontinuerlig extrudering och beklädnad/mantling

  • Maskiner för kontinuerlig extrudering

    Maskiner för kontinuerlig extrudering

    Den kontinuerliga extruderingstekniken är revolutionerande inom linjen för bearbetning av icke-järnmetaller, den används för ett brett utbud av strängsprutning av koppar, aluminium eller kopparlegeringar för att huvudsakligen göra en mängd plana, runda, samlingsskenor och profilerade ledare, etc.

  • Maskiner för kontinuerlig beklädnad

    Maskiner för kontinuerlig beklädnad

    Ansöker om aluminiumbeklädnad ståltråd (ACS-tråd), aluminiummantel för OPGW, kommunikationskabel, CATV, koaxialkabel, etc.